1. What?             Что?

 2. Who?               Кто?

 3. Which?             Который?

 4. Whom?             Кому?

 5. Whose?            Чей?

 6. Where?             Где? 

 7. Where to?         Куда?    

 8. Where from?      Откуда?

 9. When?              Когда?

10. Why?                Почему? Зачем?

11. How?                Как?  

12. How many?       Сколько (исчисляемые существительные)?
13. How much?       Сколько (неисчисляемые существительные)?